Miesiąc: Marzec 2020

Podstawowym celem zarządzania finansami jest maksymalizacja lub ciągłe zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

Podstawowym celem zarządzania finansami jest maksymalizacja lub ciągłe zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy wymaga od menedżerów możliwości zrównoważenia finansowania kapitałowego między inwestycjami w „projekty” które zwiększają długoterminową rentowność i stabilność firmy, a także wypłacają nadwyżki środków pieniężnych w formie dywidend dla akcjonariuszy. Menedżerowie spółek wzrostowych (tj. Firm, które osiągają wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału) wykorzystają większość zasobów kapitałowych firmy i nadwyżki gotówki na inwestycjach i projektach, aby firma mogła dalej rozwijać swoją działalność biznesową w przyszłości. Kiedy spółki osiągną poziom zapadalności w swojej branży (tj. Firmy, które osiągają w przybliżeniu średni lub niższy zwrot z zainwestowanego kapitału), zarządzający tymi firmami wykorzystają nadwyżkę gotówki do wypłaty dywidend dla akcjonariuszy. Menedżerowie muszą przeprowadzić analizę w celu ustalenia odpowiedniej alokacji zasobów kapitałowych firmy i nadwyżki środków pieniężnych między projektami i wypłat dywidend dla akcjonariuszy. Inwestorzy np. w Zakopanem biorą kredyt. Często, aby zakupić akcje firmy, należy wziąć pożyczkę lub kredyt.

Wybór między projektami inwestycyjnymi będzie oparty na kilku powiązanych ze sobą kryteriach. Zarządzanie przedsiębiorstwem dąży do maksymalizacji wartości firmy poprzez inwestowanie w projekty, które przynoszą dodatnią wartość bieżącą netto, gdy są wyceniane przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej ze względu na ryzyko. Te projekty również muszą być odpowiednio finansowane. Jeśli firma nie jest w stanie dokonać wzrostu, a nadwyżka środków pieniężnych nie jest potrzebna firmie, teoria finansowa sugeruje, że kierownictwo powinno zwrócić część lub całość nadwyżki środków pieniężnych akcjonariuszom (tj. Wypłatę dywidend).

To „budżetowanie kapitału” polega na planowaniu długoterminowych projektów finansowych o wartości dodanej, odnoszących się do inwestycji finansowanych za pośrednictwem struktury kapitałowej firmy i wpływających na nią. Kierownictwo musi rozdzielić ograniczone zasoby firmy między konkurujące możliwości (projekty).

Wybór nagrobka to nie tylko inwestycja

Wybór nagrobka to nie tylko inwestycja, ale również emocjonalna decyzja. Wybierając nagrobek dla bliskiej osoby chcemy uczcić osobę zmarłą. Jednocześnie niezbędne jest zdecydowanie się na taki nagrobek, który może być przygotowany w warunkach cenowych, które są przystępne. Pozwala to nie przepłacać za nagrobek oraz zmieścić się w posiadanym budżecie.

Gdy wybrało się zakłady kamieniarskie, z których usług chcemy skorzystać można zdecydować się na wstępny kontakt, który pozwala zorientować się w kosztach zrealizowania usług przy tworzeniu określonego typu nagrobka. Uzyskać można wyceny, które pozwalają zorientować się w szacunkowych kosztach stworzenia nagrobka.

Co wpływa na koszty wykonania nagrobka?

Przy realizowaniu nagrobków koszty robocizny, prac wykonywanych przy przygotowaniu miejsca na nagrobek są podobne w poszczególnych zakładach kamieniarskich. Natomiast projekty nagrobków mogą różnić się w poszczególnych firmach nawet w przypadku gotowych projektów. Podobnie jest w przypadku kosztów pozyskania kamienia do wykonania nagrobków. Poszczególne firmy korzystają choćby z różnych dostawców kamienia. W wielu firmach nagrobki bielsko-biała z konkretnych typów kamienia mogą być wykonany nieco taniej.

Na mniejsze ceny przy zamówieniu nagrobków można liczyć w przypadku decydowania się na gotowe projekty. Natomiast z większymi cenami trzeba się liczyć przy decydowaniu się na indywidualnie przygotowywane nagrobki. Jednak indywidualnie zrealizowany projekt może być w pełni dopasowany do oczekiwań pod względem sposobu prezentowania się nagrobka po jego wykonaniu.

Zamówienie wyjątkowo prezentującego się nagrobka

Zanim złoży się zamówienie na nagrobek niezbędne jest wybranie odpowiedniego zakładu kamieniarskiego. Przy wybieraniu zakładów kamieniarskich niezbędne jest zapoznanie się z ofertami różnych firm. Pozwala to zdecydować się na takie firmy, które są w stanie zapewnić sprawne wykonanie wysokiej jakości nagrobków.