Korzyści z obsługi informatycznej dla firmKorzyści z obsługi informatycznej dla firm

Korzyści z obsługi informatycznej dla firm

Osbługa informatyczna firm czy jest i kiedy jest potrzebny serwis informatyczny?

To jest plustem i minusem przy umowie na informatyczną obsługę firm księgowych.


Outsourcing IT jest popularną praktyką biznesową. Zapewnia on firmom większą elastyczność i kontrolę nad ich operacjami IT. Podejście to pociąga za sobą strategiczny proces płatności. Firmy mogą wykorzystać elastyczność i efektywność kosztową outsourcingu poprzez współpracę z jednym dostawcą, co zmniejsza ich całkowity koszt przy zachowaniu wysokiego poziomu kontroli i elastyczności.

Outsourcing technologii informatycznych jest powszechną praktyką biznesową

Outsourcing IT pozwala firmom szybko reagować na zmiany w środowisku biznesowym. Ponieważ pozwala firmom na wymianę dostawców znacznie szybciej niż gdyby zatrudniały pracowników na pełen etat, outsourcing IT pozwala im korzystać z nowych technologii, które mogą nie być dostępne w ramach istniejącej siły roboczej firmy. Daje również firmom dostęp do pracowników o unikalnych talentach.

Outsourcing ma swoje zagrożenia. Jeśli firmy nie stworzą solidnego uzasadnienia biznesowego dla outsourcingu, relacja z outsourcerem może się nie udać. Na przykład, jeśli firmy szukają tylko „szybkiej naprawy”, a nie sposobu na zwiększenie swoich możliwości, globalnego zasięgu, sprawności lub przewagi konkurencyjnej, istnieje większe prawdopodobieństwo, że się rozczarują. Ryzyko związane z outsourcingiem wzrasta również w miarę rozszerzania się zakresu obowiązków i zacierania się granic między sprzedawcą a klientem.

Innym ryzykiem związanym z outsourcingiem jest to, że firmy w końcu wydają więcej, niż faktycznie zakontraktowały. Koszty związane z outsourcingiem mogą być nawet o dziesięć procent wyższe niż te, które zostały zakontraktowane. Dlatego też ważne jest, aby wziąć pod uwagę ukryte koszty przy podejmowaniu decyzji biznesowej dotyczącej outsourcingu.

Outsourcing IT może być wykorzystywany do obsługi wielu funkcji biznesowych. Usługi outsourcingowe często posiadają własną infrastrukturę i zespoły programistów, co umożliwia im dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań technologicznych. Oprócz obniżenia kosztów, outsourcing IT jest również korzystny dla firm, które chcą poprawić swoją wydajność. Szacuje się, że firmy wydają ponad 1 bilion dolarów rocznie na obsługę IT dla firm.

Firmy zajmujące się outsourcingiem IT posiadają wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą pomóc Twojej firmie w realizacji wszelkich potrzeb informatycznych. Mogą oni zaoferować wskazówki, pomysły i rozwiązania problemów, z którymi wewnętrzny zespół może sobie nie poradzić. Firmy outsourcingowe zapewniają również większą elastyczność niż wewnętrzne zespoły IT, umożliwiając dostosowanie się do potrzeb.

Istnieją dwa główne rodzaje outsourcingu IT: offshore outsourcing i stateside outsourcing. Firmy outsourcingowe mogą świadczyć usługi zarówno wirtualne, jak i osobiste.

Pozwala firmom zmaksymalizować elastyczność i kontrolę w operacjach IT

Outsourcing IT to świetny sposób na maksymalizację elastyczności i kontroli operacji informatycznych, szczególnie dla firm, które przeżywają wzrost. Oprócz obniżenia kosztów, outsourcing umożliwia firmom skupienie się na ich podstawowych kompetencjach. Coraz częściej firmy polegają na zespołach IT, aby wspierać rozwijającą się działalność, a zespoły IT muszą szybko skalować się, aby sprostać zapotrzebowaniu. Może to wymagać zatrudnienia większej liczby ekspertów IT, przeszkolenia ich w zakresie nowych technologii oraz zakupu większej ilości sprzętu i licencji na oprogramowanie. W niektórych przypadkach firma może nawet potrzebować przebudowy swojego systemu informatycznego, aby dostosować go do wzrostu.

Outsourcing pozwala firmom skupić się na podstawowych kompetencjach, jednocześnie uzyskując dostęp do wyjątkowych możliwości ze źródeł zewnętrznych. Firmy zajmujące się outsourcingiem IT zapewniają również korzyści w postaci formalnych szkoleń dla swoich pracowników. Pomaga to utrzymać obecnych pracowników i pozwala im skupić się na projektach, które wymagają ich wiedzy. Outsourcing IT daje również firmom elastyczność, aby skupić się na celach strategicznych, takich jak monitorowanie bezpieczeństwa cybernetycznego. Ponadto outsourcing IT pomaga firmom oszczędzać pieniądze, umożliwiając im skupienie się na podstawowej działalności biznesowej, a pracownikom pozwala skupić się na opracowywaniu innowacji technologicznych.

Działy IT są często przeciążone projektami i mają zbyt mało zasobów. Outsourcing pozwala firmom zintegrować doświadczonych ekspertów IT z kluczowymi zadaniami, oszczędzając jednocześnie zasoby wewnętrzne. Outsourcing pozwala także firmom na zwiększanie i zmniejszanie liczby pracowników IT w zależności od potrzeb. To zapewnia zrównoważony wzrost. Ale chociaż outsourcing pozwala na większą kontrolę i elastyczność, może kosztować więcej niż zatrudnienie własnego personelu IT.

Outsourcing IT staje się coraz bardziej popularny z wielu powodów. Pozwala on firmom korzystać z najnowszych technologii bez konieczności wydawania środków na zatrudnianie wewnętrznego zespołu IT. Wykorzystując dostawcę usług zarządzanych, firmy mogą wyprzedzać konkurencję, modernizując swoje usługi IT dla firm i włączając nowe technologie szybciej niż mogłyby. Zapewnia to również elastyczność w dostosowywaniu się do zmian rynkowych i technologicznych oraz szybkie wdrażanie nowych technologii i technik.

W zależności od rodzaju usługi, outsourcing IT może być rozliczany na podstawie czasu i materiałów lub na podstawie stałej ceny. Hissztachetycznie większość kontraktów outsourcingowych była rozliczana na podstawie stałej ceny, ale obecnie praktyka ta rozszerzyła się na porozumienia oparte na wynikach i usługi zarządzane. Na przykład, model czasowo-materiałowy jest powszechny w przypadku długoterminowych kontraktów na rozwój aplikacji. Model stałej ceny jest jednak idealny w sytuacjach, gdy zakres projektu jest trudny do przewidzenia lub gdy wymagania zmieniają się szybko.

Jest to środowisko konkurencyjne

Outsourcing pozwala firmom skupić się na swoich podstawowych kompetencjach, jednocześnie umożliwiając im korzystanie z najlepszych w swojej klasie dostawców. Ponieważ każda firma ma ograniczone zasoby, ważna jest optymalizacja ich alokacji w celu zapewnienia maksymalnego zwrotu z inwestycji. Można to osiągnąć poprzez przesunięcie zasobów na podstawowe działania, które wzmacniają pozycję konkurencyjną firmy i tworzą bariery wejścia dla konkurencji.

Outsourcing IT to często doskonały sposób na obniżenie kosztów przez firmy. Dzisiejszy krajobraz IT jest bardzo konkurencyjny. Firmy mogą obniżyć koszty nawet o 20% do 54%, zlecając pewne funkcje na zewnątrz. Outsourcing pomaga również firmom lepiej zrozumieć własne potrzeby i może pomóc im w sporządzaniu umów, które służą ich interesom.

Firmy muszą jednak zadbać o zabezpieczenie się przed pułapkami. Powinny zatrudnić zespół ekspertów, którzy pomogą im wynegocjować uczciwą umowę. W skład zespołu powinni wejść szefowie IT, menedżerowie biznesowi i inne osoby o różnych perspektywach. CEO nie powinien być zaangażowany w negocjacje. Chociaż powinien on zapewnić uprawnienia i mandat zespołowi zadaniowemu ds. informatyki, nie powinien bezpośrednio angażować się w negocjacje.

Oprócz oszczędności kosztów, outsourcing pozwala firmom korzystać z inwestycji kapitałowych od zewnętrznych dostawców. Pozwala im także na zamianę kosztów stałych na koszty zmienne i dążenie do osiągnięcia statusu najlepszego w swojej klasie w przypadku funkcji niekrytycznych. Outsourcing pomaga również firmom uzyskać dostęp do nowych rynków. Co więcej, pozwala firmom budować umiejętności, które bezpośrednio dodają wartość klientom.

Firmy powinny włączyć outsourcing do procesu planowania strategicznego. Decyzja powinna być oparta na trzy- lub pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym. Na przykład, powinny poprosić o oferty od potencjalnych dostawców. Uwzględnienie szacunków dotyczących kosztów utrzymania i kosztów transakcyjnych pomoże im w przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści.

Outsourcing IT może być jednak ryzykowny. Firmy tracą kontrolę nad jakością usług i mogą mieć trudności z wyborem właściwego dostawcy. Ponadto istnieją zwiększone obawy dotyczące bezpieczeństwa. Firmy często wymieniają się poufnymi i zastrzeżonymi informacjami z dostawcami zewnętrznymi. Dostawcy zewnętrzni mogą niewłaściwie wykorzystać te informacje.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Powiązane posty