Podstawowym celem zarządzania finansami jest maksymalizacja lub ciągłe zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.Podstawowym celem zarządzania finansami jest maksymalizacja lub ciągłe zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

Podstawowym celem zarządzania finansami jest maksymalizacja lub ciągłe zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy wymaga od menedżerów możliwości zrównoważenia finansowania kapitałowego między inwestycjami w „projekty” które zwiększają długoterminową rentowność i stabilność firmy, a także wypłacają nadwyżki środków pieniężnych w formie dywidend dla akcjonariuszy. Menedżerowie spółek wzrostowych (tj. Firm, które osiągają wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału) wykorzystają większość zasobów kapitałowych firmy i nadwyżki gotówki na inwestycjach i projektach, aby firma mogła dalej rozwijać swoją działalność biznesową w przyszłości. Kiedy spółki osiągną poziom zapadalności w swojej branży (tj. Firmy, które osiągają w przybliżeniu średni lub niższy zwrot z zainwestowanego kapitału), zarządzający tymi firmami wykorzystają nadwyżkę gotówki do wypłaty dywidend dla akcjonariuszy. Menedżerowie muszą przeprowadzić analizę w celu ustalenia odpowiedniej alokacji zasobów kapitałowych firmy i nadwyżki środków pieniężnych między projektami i wypłat dywidend dla akcjonariuszy. Inwestorzy np. w Zakopanem biorą kredyt. Często, aby zakupić akcje firmy, należy wziąć pożyczkę lub kredyt.

Wybór między projektami inwestycyjnymi będzie oparty na kilku powiązanych ze sobą kryteriach. Zarządzanie przedsiębiorstwem dąży do maksymalizacji wartości firmy poprzez inwestowanie w projekty, które przynoszą dodatnią wartość bieżącą netto, gdy są wyceniane przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej ze względu na ryzyko. Te projekty również muszą być odpowiednio finansowane. Jeśli firma nie jest w stanie dokonać wzrostu, a nadwyżka środków pieniężnych nie jest potrzebna firmie, teoria finansowa sugeruje, że kierownictwo powinno zwrócić część lub całość nadwyżki środków pieniężnych akcjonariuszom (tj. Wypłatę dywidend).

To „budżetowanie kapitału” polega na planowaniu długoterminowych projektów finansowych o wartości dodanej, odnoszących się do inwestycji finansowanych za pośrednictwem struktury kapitałowej firmy i wpływających na nią. Kierownictwo musi rozdzielić ograniczone zasoby firmy między konkurujące możliwości (projekty).

Powiązane posty